àrea d'esports de palafrugell

Lloguer d’espais

Preus
Piscina Municipal

1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones)
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) entitats amb conveni

 

39,30€
28,00€

Pistes d’atletisme

Competicions atlètiques de mitja jornada (màxim 4 hores)
Competicions atlètiques de jornada completa (màxim 8 hores)

194,00 €
352,00 €

Camp de futbol de gespa

Hora o fracció (sense llum)
Hora o fracció (amb llum) 
Hora o fracció conveni sector hoteler (sense llum)
Hora o fracció conveni sector hoteler (amb llum)
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia)
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia)

123,40 €
160,00 €
85,50 €
120,00 €
1.408,00 €
5.049,00 €

Camp de futbol de gespa artificial El Gregal

Hora o fracció (sense llum)
Hora o fracció (amb llum)
Hora o fracció (sense llum) mig camp
Hora o fracció (amb llum) mig camp

67,30 €
88,70 €
44,40 €
60,70 €

Pavellons esportius

1/3 de pista per hora o fracció (sense llum)

1/3 de pista per hora o fracció (amb llum)

Tota la pista per hora o fracció (sense llum) 

Tota la pista per hora o fracció (amb llum)

Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia)

Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia)

Pavelló
poliesportiu

11,60€

19,60€

29,60€

53,00€

432,50€

2.260,00€

Pavelló
hoquei

20,40€

30,80€

363,00€

1.836€

Pavelló
annex

20,40€

30,80€

363,00€

1734,00€

Pistes de pàdel

a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona)
b) Hora o fracció sense llum 2 persones (preu persona)
c) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persona)
d) Hora o fracció amb llum 2 persones (preu persona)
e) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona)
f) Hora o fracció sense llum abonats 2 persones (preu persona)
g) Hora o fracció amb llum abonats 4 persones (preu persona)
h) Hora o fracció amb llum abonats 2 persones (preu persona)

 

5,00€
7,00€
6,00€
8,00€
3,00€
5,00€
3,50€
5,50€

  • Si el lloguer es produeix en un dia festiu, el cost s’incrementarà amb el que correspongui a les hores extres festives del personal del PME.
  • Per als lloguers s’ha de respectar la normativa per a les sol.licituds d’utilització de les instal.lacions esportives municipals [normativa].

 

valors

tens algun dubte?

contacte>>

4 + 3 =

On ens pots trobar

Càrrer Àngel Guimerà, 20

17200 Palafrugell

Telèfon: 972 30 44 94

Piscina@palafrugell.net