línies d’ actuació >>

 

àrea d'esports de palafrugell

línies d’actuació

Actualment la gestió de l’Àrea d’esports de Palafrugell gira entorn dels seus objectius generals:

· Donar una oferta d’activitats àmplia, que arribi a tots els sectors de la població, diversificada, de qualitat i que tingui en      compte les necessitats i les preferències de la gent.

Mitjançant les escoles esportives municipals, les activitats per a adults i gent gran, les activitats aquàtiques, els cursos d’estiu, les activitats escolars…, l’Àrea        d’esports ofereix una amplitud de propostes que arriba al conjunt de la població i que estan emmarcades en els diferents àmbits de l’activitat física: educació,    salut, recreació, fitness, competició…

Promoure i consolidar hàbits de salut mitjançant la pràctica de l’exercici físic.
    L’usuari de les instal.lacions esportives municipals disposa d’un servei d’assessorament esportiu i d’un servei de revisions medicoesportives. L’Àrea d’esports potencia en tot moment la pràctica de l’activitat física com a mitjà per millorar l’estat de salut.

Atendre sectors de població amb problemàtiques especials.

L’Àrea d’esports desenvolupa programes i col.labora amb organitzacions i centres d’educació especial. En aquest sentit cal dir que existeix un conveni amb l’Àrea de Serveis Socials per afavorir l’accés de gent amb pocs recursos a les instal.lacions i activitats que organitza. L’Àrea d’esports també ha col.laborat amb la delegació Territorial de Justícia per donar suport a joves amb problemes.

 • Promoure la infraestructura esportiva de la vila i esdeveniments esportius perquè es generi un flux de visitants i s’afavoreixi el sector turístic.

  El turisme actiu, les estades esportives i l’organització d’activitats d’Atletisme fan de Palafrugell un pol d’atracció de visitants durant tot l’any. Aquest fet contribueix a la desestacionalització de la temporada turística d’estiu.

 • Donar suport als centres escolars i a les entitats esportives locals.

  Els centres escolars i les entitats esportives locals disposen de les instal.lacions esportives i del material necessari per poder desenvolupar la seva tasca. Al mateix temps se’ls ofereix programes de suport com són els Jocs Escolars, el programa “Aprèn a nedar” adreçat als alumnes de 1r o 2n d’educació primària i les subvencions econòmiques.

 • Conservar, millorar i adaptar els equipaments existents i proposar-ne de nous per cobrir les necessitats de l’esport local.

  L’Àrea d’esports vetlla pels equipaments esportius i té cura del seu manteniment, al mateix temps que estudia les necessitats de cada moment i fa propostes per a l’adaptació i la construcció de nous equipaments, si s’escau.

 • Col.laborar amb altres estaments per impulsar i dinamitzar l’esport a la comarca.

  L’Àrea d’esports és part activa en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya a través del Consell Comarcal, essent seu de diferents modalitats esportives. També es desenvolupen programes de natació per fer arribar les activitats aquàtiques a tots els nens i nenes de la comarca. Finalment, dir que l’IMEP està en contacte permanent amb les àrees d’esports dels ajuntaments veïns col.laborant i intercanviant experiències.

 • Afavorir la formació i la divulgació en l’àmbit de l’esport.

  Palafrugell s’ha convertit en un centre de pràctiques de la Real Federación Española de Natación i la seva seu per a la realització de cursos d’especialització a la província de Girona. També disposa d’una pàgina web i d’una publicació trimestral on es difonen temes relacionats amb el món de l’esport.

valors

tens algun dubte?

contacte>>

12 + 4 =

On ens pots trobar

Càrrer Àngel Guimerà, 20

17200 Palafrugell

Telèfon: 972 30 44 94

Piscina@palafrugell.net