Revisions medicoesportives (RME)

Des de l'IMEP, que incideix en l’àmbit de l’activitat física i la salut, creiem que és molt important valorar l’aptitud del practicant vers una determinada activitat esportiva per garantir que aquesta pràctica no li comporti cap risc, sinó al contrari, que faci augmentar els seu nivell de salut i el seu benestar físic i psíquic. Aquesta tasca es realitza des del Servei de Revisions Medicoesportives, des d’on també s’orienta l’esportista cap a l’activitat física més adequada segons les seves qualitats.

revisions

En què consisteixen?

Cada RME té una durada de 20 minuts i consta dels apartats que s’especifiquen a continuació:

 1. Recollida i avaluació del full d’antecedents.
 2. Antropometria: pes, talla i envergadura.
 3. Aparell locomotor: columna vertebral, extremitats i podoscòpia.
 4. Sistema nerviós: reflexos osteotendinosos, equilibri i lateralitat.
 5. Aparell cardiovascular: auscultació cardíaca, polsos i electrocardiograma en repòs.
 6. Aparell respiratori: auscultació pulmonar i espirometria (capacitat vital).
 7. ORL: otoscòpia, faringoscòpia i audició.
 8. Cavitat bucal.
 9. Oftalmologia: agudesa visual i visió cromàtica.
 10. Abdomen: palpació.
 11. Test d’adaptació cardiovascular a l’esforç.
 12. Control recuperació freqüència cardíaca (FC als 3 minuts d’acabar la prova).
 13. Càlcul d’índexs i valors: índex de massa corporal, consum d’oxigen i índex de recuperació cardíaca.
 14. Qualificació global d’aptitud a la pràctica esportiva.
 15. Consells de salut segons troballes amb emissió d’informe. 

Qui les fa?

Les RME van a càrrec de la Unitat de Medicina de l’Esport (UME).

A on es fan?

Les RME es realitzen al CAP Dr. Josep Alsina i Bofill de Palafrugell (C. d’Àngel Guimerà, 6).

Reserva d’hora

Per obtenir dia i hora per a la RME cal dirigir-se a la recepció de la Piscina Municipal on es farà efectiu el pagament del servei i on podreu escollir la franja horària que millor us vagi. En el moment de la reserva us donaran un full d’antecedents que haureu de portar omplert el dia de la RME. A la part posterior d’aquest full hi tindreu apuntat el dia i l’hora de la RME. També cal recalcar que és necessari portar xandall i calçat esportiu per a la RME.

Informe mèdic

Cada usuari tindrà just després d’haver fet la RME un informe mèdic amb els resultats obtinguts, amb unes recomanacions i amb una valoració final conforme si és APTE o NO APTE per a la pràctica esportiva que està realitzant.

Preus

RME per a esportistes de 9 anys o menors: 26,00 €
RME per a esportistes a partir de 10 anys: 31,00 €

RME i activitats dirigides de l'IMEP

Totes les activitats dirigides amb periodicitat anual de l'IMEP de Palafrugell inclouen una RME. Aquestes revisions tenen una validesa bianual. Com a excepció, però, i seguint el criteri de la Unitat de Medicina de l’Esport es farà una RME anual a la població amb major risc de malaltia cardiovascular, és a dir, als homes a partir dels 35 anys i a les dones a partir dels 45 anys. En el moment de portar el full d’inscripció amb el comprovant de pagament de l’activitat es donarà dia i hora per a la RME.
Per altra banda, l'IMEP recomana als participants de les activitats dirigides amb periodicitat trimestral que passin també una RME cada un o dos anys.

Recomanacions

La Unitat de Medicina de l’Esport recomana als abonats de l'IMEP, als esportistes federats i en general a qualsevol persona que practiqui alguna activitat física, que passin cada un o dos anys una RME. Per una activitat física sense risc!