Lloguer d'Instal·lacions

 

Piscina Municipal Preus
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) 39,30 €
1 espai o carrer per sessió (màxim 10 persones) entitats amb conveni 28,00 €
   
Pistes d’atletisme  
Competicions atlètiques de mitja jornada (màxim 4 hores) 194,00 €
Competicions atlètiques de jornada completa (màxim 8 hores) 352,00 €
   
Camp de futbol de gespa  
Hora o fracció (sense llum) 123,40 €
Hora o fracció (amb llum)  160,00 €
Hora o fracció conveni sector hoteler (sense llum) 85,50 €
Hora o fracció conveni sector hoteler (amb llum) 120,00 €
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia) 1.408,00 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia) 5.049,00 €
   
Camp de futbol de gespa artificial El Gregal  
Hora o fracció (sense llum) 67,30 €
Hora o fracció (amb llum) 88,70 €
Hora o fracció (sense llum) mig camp 44,40 €
Hora o fracció (amb llum) mig camp 60,70 €

 

Pavellons poliesportius Pavelló Poliesportiu Pavelló Hoquei Pavelló Annex
1/3 de pista per hora o fracció (sense llum) 11,60 € ... ...
1/3 de pista per hora o fracció (amb llum) 19,60 € ... ...
Tota la pista per hora o fracció (sense llum)  29,60 € 20,40 € 20,40 €
Tota la pista per hora o fracció (amb llum) 53,00 € 30,80 € 30,80 €
Actes no esportius amb finalitat no lucrativa (per dia) 432,50 € 363,00 € 363,00 €
Actes no esportius amb finalitat lucrativa (per dia) 2.260,00 € 1.836,00 € 1.734,00 €

 

Pistes de Pàdel Preus
a) Hora o fracció sense llum 4 persones (preu persona) 5,00 €
b) Hora o fracció sense llum 2 persones (preu persona) 7,00 €
c) Hora o fracció amb llum 4 persones (preu persona) 6,00 €
d) Hora o fracció amb llum 2 persones (preu persona) 8,00 €
e) Hora o fracció sense llum abonats 4 persones (preu persona) 3,00 €
f) Hora o fracció sense llum abonats 2 persones (preu persona) 5,00 €
g) Hora o fracció amb llum abonats 4 persones (preu persona) 3,50 €
h) Hora o fracció amb llum abonats 2 persones (preu persona) 5,50 €

 

  • Si el lloguer es produeix en un dia festiu, el cost s’incrementarà amb el que correspongui a les hores extres festives del personal del PME.
  • Per als lloguers s’ha de respectar la normativa per a les sol.licituds d’utilització de les instal.lacions esportives municipals [normativa].