La Unitat de Medicina de l’Esport i les revisions medicoesportives

ume3Què és la UME?

La Unitat de Medicina Esportiva (UME) s’encarrega de vetllar per la salut dels esportistes de la comarca del Baix Empordà i rodalia. Està formada per un equip d’auxiliars i metges especialistes en medicina esportiva, que mantenen un contacte constant amb metges d’altres especialitats: cardiologia, pneumologia, traumatologia, pediatria...Funció de la UME
Convidar a fer esport per promoure la salut

Inclou:
 • Població sana.
 • Població no sana: diabetes mellitus, asma, problemes coronaris, hipertensió...

Els especialistes en medicina esportiva segueixen les directrius que marca l’ American College Sports Medicine (ACSM), i estan en constant renovació de coneixements sobre esport i tècniques innovadores en valoració d’esportistes.


Beneficis de l’activitat física regular (segons ACSM):
 • Millora de la funció cardiorespiratòria.
 • Reducció dels factors de risc de malaltia coronària: disminució de greixos en sang, disminució de xifres de TA, millora dels nivells de colesterol...
 • Disminució de mortalitat: no allarga la vida, però sí ajuda a retardar l’envelliment.
 • Millora de l’aparell locomotor: reflexes i flexibilitat articular, retràs en la descalcificació d’ossos...
 • Augment de benestar físic, social i mental: millora de la relació social, disminució d’ansietat i depressió...
 • Augment en la qualitat de vida

Treball a la UME
 • Revisions medicoesportives.
 • Control i seguiment de lesions esportives.
 • Promoció de salut segons la condició física de l’esportista.
 • Consells mèdics, prescripció d’exercici físic, resolució de dubtes medicoesportius-dopatge.
 • Control i cobertura mèdica en competicions i espectacles lúdics.
 • Vetllar per la seguretat de l’esportista.

Revisions medicoesportives

El metge especialista en medicina esportiva s’encarrega de valorar la condició física de l’esportista i indicar les recomanacions necessàries per millorar-la.


Consta de :
 • Interrogatori: es pregunta sobre possible patologia en familiars de primer grau, antecedents personals de malalties actuals i passades, presa de medicació, calendari vacunal, possibles al·lèrgies...
 • Signatura del consentiment informat: document que es fa signar a l'esportista on dóna la seva conformitat en la realització de la revisió i la prova a la que se’l sotmet, que prèviament s’explica.
 • Exploració física per aparells i sistemes: consisteix en l’exploració de l’esportista de l’aparell locomotor, sistema cardiovascular, pell, agudesa visual, aparell respiratori, antropometria (mesura de pes, talla, envergadura, plecs cutanis).
ume1
 • Electrocardiograma: registra la conducció elèctrica del cor, així com dóna idea de la mida de les cavitats cardíaques. Es valoren els canvis elèctrics que experimenta un cor normal en les diferents fases de la vida: infància-adolescència-edat adulta.
ume2
 • Espirometria: reflecteix la capacitat pulmonar de l’esportista.
 • Prova d’esforç adequada a cada edat, que controla en tot moment la resposta cardio-vascular i respiratòria a diferents nivells d’esforç.
ume3
 • Anàlisi de resultats: segons la valoració mèdica feta de l’esportista i la seva resposta a la prova d’esforç, es valoren els resultats i es donen unes recomanacions a fi de controlar i millorar el seu rendiment. Així mateix, si es detecta alguna possible anomalia de la funció cardíaca, respiratòria, visual o de l’aparell locomotor, es recomana que l'especialista faci un control.
 • Entrega d'un informe d’aptitud a l’esportista amb les recomanacions prescrites.

Autora: M. Dolors Alsina
Resident de 3r any de Medicina de l'Educació física i de l'Esport

Escriure un comentari

Códi de seguretat
Actualitzar