La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per import de 2.187,50 € a l’Ajuntament de Palafrugell per l’adquisició  d’un conjunt de caiguda de salt d’alçada amb saltòmetre protector i cúpula.