Volem informar-vos que l’Àrea d’Esports de Palafrugell facilitarà, com ve fent en els darrers anys la possibilitat, a tots els participants que hagin estat inscrits durant al menys dos trimestres del curs 2021-2022 de reservar una plaça pel curs 2022/2023. Els germans d’aquests participants podran fer la reserva d’una plaça en el cas d’estar interessats.  

Cal recordar que tots els programes d’activitat esportiva són anuals i  tenen el mateix format administratiu: quotes trimestrals (d’octubre a juny) amb renovació automàtica, per qui no es doni de baixa 15 dies abans de l’acabament del trimestre (*). Recordar també que no s’ha de pagar matrícula a l’inici de curs. A efectes pràctics, cal que tingueu en compte que el pagament que haureu d’abonar per fer efectiva la reserva serà el preu íntegre del primer trimestre del curs corresponent.

També cal que sapigueu que podreu gaudir d’aquesta possibilitat de reserva sempre que compliu les condicions següents:

  • El període per fer la reserva serà del 11 al 30 de juliol de 2022, a la Piscina Municipal de Palafrugell.
  • Caldrà omplir correctament la fitxa d’inscripció i s’efectuarà un càrrec al vostre número de compte per l’import corresponent, del primer trimestre (octubre-novembre-desembre) durant el mes d’agost.
  • Cal tenir en compte que, si la persona que ha fet la reserva, no fa l’activitat posteriorment, es retornarà l’import que ha fet efectiu per a la reserva. La devolució es podrà sol·licitar per escrit i adjuntant un comprovant, sempre que sigui abans del començament de l’activitat.

Esperant que prengueu nota de la informació i que ens puguem veure el curs vinent, us enviem una cordial salutació i un desitgem un bon estiu.

Ben atentament,

(*) Únicament té un format diferent dos programes: activitat aquàtica prepart i postpart.