La Festa de l'Esport del 2020, suspesa definitivament

La Festa de l'Esport, que anualment organitza l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, queda definitivament suspesa.

Incicialment estava prevista per el mes d'abril i arrel de la pandèmia es va especular amb la possibilitat de traslladar-la al darrer trimestre de l'any.

Vista la incertesa de la situació actual s'acorda la seva suspensió definitiva.

Esperem poder-la celebrar el 2021