obertura de l'Estadi Municipal des del 25 de maig

Des del 25 de maig l'Estadi obre seguint el protocol de la Fase 1 de desconfinament:

En aquesta fase es contempla la possibilitat de realitzar entrenaments INDIVIDUALS prèvia reserva, adoptant les mesures de seguretat que més endavant s’expliquen, a atletes federats/des majors de 14 anys amb abonaments anuals i de les entitats amb conveni amb l’Àrea d’Esports. Aquest protocol s’anirà revisant periòdicament per adaptar-lo a les necessitats i a les exigències de cada fase.

Horaris-  s’establiran 2 torns d’entrenament de 2,5 hores de dilluns a divendres:    matí de 10 a 12.30  i  tarda de 18 a 20.30

 Espais disponibles- pista d’atletisme, zones de gespa, zones de salts i zones de llançaments.

 Espais no disponibles- vestidors, serveis, sala de musculació i fonts.

 Limitacions d’aforament- s’estableix una limitació de 30 persones per torn

  Reserva d’espais i torns- cal trucar a la Piscina Municipal telèfon 972304494 dijous i divendres de 10 a 14 hores per fer la reserva setmanal, i es rebrà d’immediat la conformitat de disponibilitat o no. Cada atleta pot reservar fins a 3 torns per setmana. En cas de no arribar als límits d’aforament es podrà sol·licitar amb 24 hores d’anticipació algun torn addicional.

  Normes d’accés – atletes i entrenadors/es (màxim un/a per atleta), hauran de presentar-se amb identificació (DNI o llicència federativa) a la recepció de l’Estadi Municipal, amb la mascareta posada i respectant la distància de seguretat de 2 metres. Abandonaran la instal·lació per la mateixa porta un cop finalitzada l’activitat.

  NORMES COMPLEMENTÀRIES

  Annex 1 - Utilització dels espais

  Carril perimetral de gespa.- Reservat únicament per a córrer

  Pista d’atletisme.-

 carrer 1- sèries de més de 400 metres

 carrer 3 – sèries de velocitat

 carrer 6 – entrenament amb tanques

 la resta de carrers quedaran lliures per retornar a la sortida i mantenir distancia entre atletes.

  Fossats de llargada i triple. Podran utilitzar-los alternativament i mantenint les distàncies de seguretat fins a 3 atletes per torn.

  Zones d’alçada i perxa. Hauran de fer-se servir individualment, una persona per torn.

  Zones de llançaments. Podran utilitzar-les alternativament i mantenint les distàncies de seguretat fins a 3 atletes per torn. Els atletes no es podran intercanviar els artefactes

  Annex 2- Normes de higiene i seguretat

 -         Cada atleta entrarà a la instal·lació amb la seva pròpia mascareta, que es podrà treure al moment de fer l’activitat En cas de precisar material portarà guants i productes de desinfecció.

 -         Cal respectar en tot moment les distàncies de seguretat recomanades: 2 metres aturats, 10 metres entre corredors i 2 metres laterals en avançaments.

 -         En cas de portar bossa o motxilla caldrà deixar-la en l’espai reservat a la grada mantenint la distancia de 2 metres amb la d’altres esportistes.

 -         S’aconsella prendre la temperatura corporal abans d’anar a la instal·lació i no anar en cas que sigui superior a 37.0 graus

 -         Rentar-se les mans abans i després de fer l’activitat amb la solució hidroalcohòlica a disposició dels esportistes a l’entrada de la instal·lació.

 -         S’aconsella que cada atleta es porti aigua i productes de desinfecció d’ús individual.

 -         S’aconsella no tocar els objectes d’ús col·lectiu (poms, baranes, etc.)

 A mesura que avancin les fases es podrà anar modificant les restriccions d'aquest pla, del qual us tindrem puntualment informats/des.