La Festa de l'Esport del 2020, suspesa definitivament

La Festa de l'Esport, que anualment organitza l'Àrea d'Esports de l'Ajuntament de Palafrugell, queda definitivament suspesa.

Incicialment estava prevista per el mes d'abril i arrel de la pandèmia es va especular amb la possibilitat de traslladar-la al darrer trimestre de l'any.

Vista la incertesa de la situació actual s'acorda la seva suspensió definitiva.

Esperem poder-la celebrar el 2021

Actuacions en matèria Covid a Palafrugell

El divendres 23 d'octubre hi va haver resolució d'Alcaldia amb un seguit de mesures destinades a contenir l'expansió de la pandèmia a Palafrugell.

En l'àmbit esportiu destaca:

 

- Suspensió de totes les activitats programades que afectin a col·lectius vulnerables  i persones majors de 65 anys.

- Prohibició d'assistència de públic a les competicions que es duguin a terme a les instal·lacions esportives municipals.