Actuació de millora al pavelló poliesportiu

El passat mes de setembre es va portar a terme la impermeabilització de la coberta baixa al pavelló poliesportiu.

 Aquesta millora, que ha tingut un cost de 21.812,98 € + IVA, ha estat subvencionada per la Diputació de Girona dins del programa A2 (suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals)  amb la quantitat de 4.827,59 €.