Ajuts a entitats esportives per a la participació en activitats esportives federades

L'Ajuntament de Palafrugell ha obert un programa d'ajuts destinats a les entitats esportives del municipi que participin o hagin participat en activitats esportives federades durant la temporada 2017-2018 o durant el transcurs de l'any 2018.

 Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin de manera inequívoca a la naturalesa de l'activitat subvencionada i s'hagin realitzat entre el mes d'agost de 2017 i el mes de juliol de 2018 (ambdós inclosos), per aquelles entitats que la seva temporada esportiva és interanual. Per les entitats que la temporada esportiva es realitza durant l'any natural, les despeses subvencionables seran les que corresponguin entre el mes de gener i el mes de desembre de l'any 2018.

 Els ajuts els poden demanar aquelles entitats esportives locals que estiguin inscrites en el Registre Municipal d'Associacions de l'Ajuntament de Palafrugell i que disposin d'equips de base federats (menors de 18 anys). En el cas d’esports individuals, com a mínim un 10% dels participants federats hauran de ser menors de 18 anys.

 El finançament màxim de l'activitat serà de fins a un 70% de les despeses. L'import total que l'Ajuntament destinarà a aquests ajuts és de 30.000 euros.

 La presentació de les sol·licituds s'haurà de fer de manera telemàtica des del tràmit específic que es troba a la Seu electrònica de l'Ajuntament (https://seu.palafrugell.cat/tramits/ajuts-i-subvencions/ajuts-a-entitats-esportives-per-a-la-participacio-en-activitats-esportives-federades), presentant el model normalitzat que hi ha a la mateixa pàgina. Allà també es podran consultar les bases de la convocatòria i la informació sobre la documentació que cal enviar juntament amb la sol·licitud.

 El termini per presentar les sol·licituds és des del 25 d'agost fins al 25 de setembre de 2018, ambdós inclosos. La data màxima per tal poder presentar els justificants de la subvencions que siguin atorgades, serà el dia 31 de desembre de 2018.

Escriure un comentari

Códi de seguretat
Actualitzar